galéria

Portré olajfestmény
 portré
olajfestmény
gyerekek
esküvői festmények
esküvő
 Állatportrék olajfestmény
 állatok,kedvencek
 
Tájkép olajfestmény
 tájképek
vadászat  festményen
vadász festmények
megrendelői vélemények

"Most voltam a postán és vettem át Tex kutyámról készült digitális festményemet" ! Nagyon szép lett és szeretném  megköszönni,  hogy elkészítette! A képnek méltó helye van most már nemcsak a szívemben, hanem a lakásomban is! Még egyszer köszönöm! Ajánlani fogom az ismerőseimnek!"
Üdvözlettel,Czabán Bernadett Manager asszisztens

***

továbbiak...

Elkészült festményeinkből

 

gyerekportré festmények
családi portré olajfestmény
gyermekportré olajfestmény
 állatportré festmény
G33 Nyári fényben 2 vászonkép festmény
vászonkép festmények
 olajfestmény készítése
  portré olajfestmény, vászonkép 


Megbízási szerződés minta

amely létrejött egyrészről          név:

székhely:

adószám:

képviseli:

mint Megbízott

 

másrészről                                név:

székhely:

adószám:

képviseli:

mint Megbízó

A szerződés célja: a fotó alapján készülő digitális festmény mint szolgáltatás megismertetése Megbízott ügyfélkörével, és ezen szolgáltatás közös képviselete.

A szerződés érvényessége: jelen szerződést Felek a mai naptól számítottan határozatlan időtartamra kötik.

 

1./ Megbízott a szolgáltatást kizárólag a mindenkor érvényes kiadott árlista alapján ajánlhatja saját ügyfélkörének. A mellékletben megadott bruttó árak a festmény elkészítését és festővászonra történő nyomtatását tartalmazzák, és nem tartalmaznak keretezési és szállítási költséget. Erről Megbízott köteles előzetesen tájékoztatni a megrendelőt.

2./ Megbízott köteles a szerződés tárgyát képező szolgáltatást az egyéb tevékenységeit bemutató ajánlatokban egyenrangúan szerepeltetni.

Amennyiben Megbízó saját szóróanyagot biztosít, úgy Megbízott köteles azt saját üzlethelysége eladó ill. várakozó terébe kihelyezni, a szóróanyagok folyamatos feltöltését és láthatóságát biztosítani. A szórólapok fogyásáról időben tájékoztatja Megbízót, aki postai úton gondoskodik az utánpótlásról.

3./  Amennyiben Megbízott a 2. pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, és Felek nem tudnak megállapodni a szerződésben előírt kondíciók maradéktalan teljesítéséről, Megbízó a szerződés 15 napos soron kívüli felmondására jogosult.

4./ Felek a szolgáltatást a Megbízott ügyfelei felé az alábbi folyamat alapján teljesítik.

Megbízott veszi fel a megrendelést ill. a festmény alapjául szolgáló fotót vagy képfájl-t saját telephelyére (irodájába stb.) kéri be.

A fotót vagy képfájl-t az esetleges megrendelői kérések csatolásával továbbítja Megbízónak.

Megbízó a fotó vagy képfájl kézhezvételétől számított 8 napon belül alaphelyzetben a Megbízott címére juttatja el postai úton a kész festményt.

 

Opcionálisan Megbízott megjelölhet más átvételi formát is a kész termékre:

a) személyes átvétel (postai költség nem merül fel)

b) a postai szállítás közvetlenül az ügyfél címére történjen

5./ Megbízó a mindenkor érvényes bruttó szolgáltatási árakból 12% megbízotti jutalékot biztosít Megbízott részére a 4. pontban leírtak kezelésének ellenszolgáltatásaként. Megbízó a Megbízott nevére állítja ki a szolgáltatásról szóló számlát ill. a jutalékot szintén számla ellenében biztosítja.

 

Budapest, 2015

 

 

 

 

 

Megbízó                                                      Megbízott